ASANSÖRLERİN YILLIK PERİYODİK KONTROLLERİNİN YAPILMASI

Ana Sayfa  /  Duyurular

BANDIRMA BELEDİYESİ İLE ROYALCERT ARASINDA ASANSÖRLERİN YILLIK KONTROLÜNÜ KAPSAYAN PROTOKOL İMZALANDIBandırma Belediyesi ile A tipi muayene kuruluşu olan Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri AŞ arasında kentimizdeki yapılarda bulunan mevcut asansör sistemlerinin yıllık kontrolleri yapımını kapsayan protokol imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2008 tarihli 27058 sayılı Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğince belirtilen esaslar gereği kullanıcıların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla bina yönetimlerince asansör denetimlerinin ve kontrollerinin yılda en az bir defa yapılmasının zorunlu kılındığı belirtildi. Yönetmelik gereği asansörlerin yıllık bakımlarında yetkili bakımcı firmanın eşlik etmesinin zorunlu olduğundan apartman ve site yönetimlerinin A Tip Muayene Kuruluşu Royalcert’e başvurarak yıllık kontrol talebinde bulunması, bu kontrollerde firma personellerine yardımcı olunması ve kontrol sonrası raporlarda belirtilen eksikliklerin giderilmesi hususlarında hassas davranılması gerektiğinin altı çizildi.
ETİKET SİSTEMİ
Yıllık kontrolü yapılan her asansöre uzman kontrol mühendisleri tarafından kırmızı, sarı, mavi veya yeşil renkli zemin üzerine, gerekli açıklamaların siyah renkli olarak yapıldığı bir bilgi etiketi iliştirilir. Bu etiketler asansörlerinizin can ve mal güvenliğine uygun olup olmadığını anlayabilmeniz için kabin içerisindeki kullanıcıların rahatlıkla görebileceği bir şekilde kumanda butonunun etrafına ve ana durakta yer alan kumanda düğme panelinin yanında bulunmaktadır. Eğer asansörünüzde bu etiketlerden bulunmuyor ise en kısa zamanda apartman yöneticiniz veya apartman yönetim firmanız ile iletişime geçip asansörlerinize periyodik kontrol/muayene yapılmasını talep edebilirsiniz. Asansörlerinizin periyodik kontrol/muayene’si ve etiket sistemi, direkt olarak sizin can ve mal güvenliğinizi korumak amaçlı yapılan uygulamalardır bu uygulamanın devamlılığı ve asansör kullanıcılarının tamamının bilgilendirilebilmesi için etiketlerin zarar görmemesi gerekmektedir
Kırmızı Etiket
Asansörlerinize uzman kontrol mühendisleri tarafından yapılan test ve denetimler sonrasında, can ve mal güvenliğiniz için yüksek risk taşıyan ve en kısa sürede giderilmesi gereken uygunsuzlukların tespit edildiği güvensiz asansörlere iliştirilen etikettir. Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörün 30 gün süre içinde tespit edilen uygunsuzlukları giderilmez ise kullanım dışı bırakılması amacıyla bağlı bulunduğunuz belediyeye bildirilir ve asansörünüz mühürlenerek kullanıma kapatılır. Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan güvensiz asansöre yönelik takip kontrolü, periyodik kontrol raporunun ilgili idareye, bina sorumlusuna ve asansör monte edene veya onun yetkili servisine iletildiği tarihten itibaren otuz gün sonra yapılır. Takip kontrolünde mümkün olduğunca, söz konusu asansörün yıllık kontrolünü gerçekleştiren uzman kontrol mühendisinin görevlendirilmesi sağlanır.
Sarı Etiket
Asansörlerinize uzman kontrol mühendisleri tarafından yapılan test ve denetimler sonrasında, can ve mal güvenliğiniz için kusurlu seviyede risk oluşturan asansörlere iliştirilen etikettir. Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan kusurlu asansöre yönelik takip kontrolü, periyodik kontrol raporunun ilgili idareye, bina sorumlusuna ve asansör monte edene veya onun yetkili servisine iletildiği tarihten itibaren altmış gün sonra yapılır.
Mavi Etiket
Asansörlerinize uzman kontrol mühendisleri tarafından yapılan test ve denetimler sonrasında, can ve mal güvenliğiniz için hafif kusurlu seviyede risk oluşturan asansörlere iliştirilen etikettir. Mavi renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan hafif kusurlu asansöre yönelik takip kontrolü, periyodik kontrol raporunun ilgili idareye, bina sorumlusuna ve asansör monte edene veya onun yetkili servisine iletildiği tarihten itibaren on iki ay sonra yapılır.
Yeşil Etiket
Asansörlerinize uzman kontrol mühendisleri tarafından yapılan test ve denetimler sonrasında, can ve mal güvenliğiniz için hiçbir risk taşımayan uygun asansörlere iliştirilen etikettir.

×